Program

Schedule

September 10: Registration, Reception
September 11: Opening, Oral presentation, Poster presentation 1
September 12: Oral presentation, Poster presentation 2
September 13: Oral presentation, Conference dinner (KKR Hotel Kanazawa)
September 14: Excursion